Fettsyrebalansen er forholdet mellom omega 6 og omega 3 i kroppen. Både omega 6 og omega 3 er livsviktige, flerumettede fettsyrer, som betyr at vi  få i oss som en del av kostholdet - kroppen kan ikke selv produsere dem!

Forestill deg at du gnir en stiv børste nedover myk bløt hud, helt til huden blir rød og nesten blør. Forestill deg videre at du så går med på å gjøre dette flere ganger om dagen, hver dag - i fem år. Hvis du kan tolerere og overleve denne smertefulle prosessen, så vil du nå sitte igjen med et blødende, oppsvulmet og betent område, som blir verre og verre hver eneste gang du gjentar prosessen. Dette er en god måte å visualisere den betennelsesprosessen som mest sannsynlig foregår i kroppen din. (  Dr. Dwight Lundell ) 

 Balance Produkter

Vår balance olje har tre ingredienser: Omega 3 fra kjøttet av VILL-fiskKaldpresset Jomfruolje fra oliven og vitamin D. Denne unike blandingen viser seg å gi en høyere opptaksevne enn fiskeolje i konsentrert form. Det interessante med olivenoljen er at den inneholder store mengder med polyphenoler som er vist å ha samme antioksidant effekt som antioksidantene i algen fisken henter sine omega 3 fettsyrer. Så ved å tilsette denne olivenoljen som har et høyt innhold av polyphenoler, kan man innta større mengder EPA og DHA i form av olje enn i konsentrert form uten at den oksiderer.

 

Årefokalkingsprosessen fører til trange blodårer. En blodpropp kan dannes dersom åreveggen sprekker og plakk kommer ut i blodbanen.
 

 Balance-testen

 

 

 


Det jobbes etter en ny filosofi som inkluderer måling av den enkeltes fettsyre-profil. Det er en enkel hjemmetest som er utarbeidet i samarbeid med universitetsykehuset i Trondheim (St Olavs hospital), og som gir deg verdifull informasjon om ditt kosthold og din fettsyre balanse.

 

Nivået av omega

For lav omega-3 indeks kan føre til plutselig hjertestans
Det man vet er at man må innta 2,5 gram Omega 3 (DHA og EPA) for å oppnå en indeks på 8% som beskrevet over. Det vil si at du må spise 100-150 gram fet fisk daglig for å få dette gjennom kosten. Gjør du dette så trenger du ikke tilskudd for å oppnå riktig innhold av omega 3 i blodet. Du kan finne et stort utvalg tilskudd av omega 3 gjennom bl.a tran, trankapsler og krilloljer, som jo selger som varmt hvetebrød i Norge. 5 ml tran, som er maks anbefalt dose gir 1 gram Omega 3 pr dag, altså ikke nok til å havne på 2,5 gram totalt for de fleste. Trankapsler og krillolje faller i samme kategori.


Men er det ikke bare å ta mer tran da?

Dessverre er det ikke så enkelt da DHA og EPA er langkjedede (over 20 karboner lange) fettsyrer med flere dobbeltbindinger som gjør de veldig utsatte for oksidasjon (Nedbrytning). Og inntas dette i for store mengder konsentrert (uten beskyttelse av antioksidanter) vil de bli ødelagt og ikke tatt opp, eller i værste fall tatt opp i oksidert tilstand, som er skadelig for kroppen. Så derfor anbefales man kun 5 ml tran.           (Kilde : Out of the fire av Paul Clayton)


 Psykisk stress og depresjon



Ubalanse mellom omega-3 EPA og DHA og omega-6 arakidonsyre (AA) i nerveceller påvirker mønsteret til nervesignalene. Det spekuleres i om slik ubalanse kan være en medvirkende faktor i den observerte økning av mildere psykiske lidelser blandt voksne - med symptomer som trøtthet, engstelse, stress, dårlig konsentrasjon, manglende appetitt, søvnvansker og tap av energi. 
 

Mental styrke - Kostholdsindeks kan betraktes som en mulig biomarkør for depresjon. Verdien av denne markøren vil øke med økende inntak av omega-6 linolsyre (LA) og korresponderende økt produksjon av omega-6 arakidonsyre (AA) i kroppen. Økt inntak av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA vil derimot redusere og forbedre verdien til biomarkøren.

   

Virkning på læring og hukommelse

 
Barndom og alderdom er to kritiske og sårbare perioder i livet, der tilstrekkelig inntak av marint omega-3 i form av EPA og DHA er grunnleggende for god hjernefunksjon. I disse periodene forbindes mangel på omega-3 med lærevansker, hukommelsessvikt og humørsvigninger. Kliniske studier viser at kognitive evner forbedres med økt inntak av anti-inflammatorisk omega-3 EPA og DHA.


Ved Alzheimer’s sykdom er hippocampus en av de første regionene i hjernen som skades, noe som bl.a. gir seg utslag i sviktende hukommelse og orienteringsevne. Alzheimer’s sykdom karkteriseres ved reduksjon i antall nerveceller over tid på grunn av celledød.