Den livsviktige fettsyrebalansen

Det er flere enn en grunn til at du bør sørge for å få i deg nok omega 3 fettsyrer. Omega-3 har positiv effekt på så godt som alle kroppens funksjoner.

I omega-3 fra fet fisk finnes de godt dokumenterte fettsyrene EPA og DHA. Det er disse to viktige fettsyrene som er hemmeligheten bak de gode effektene av omega-3. Både DHA og EPA er en naturlig del av alle celler i kroppen vår. Begge utgjør derfor nødvendige byggesteiner i kroppen!

EPA er et utgangspunkt for mange av de signaler som regulerer blant annet kroppens naturlige forsvar. EPA er forløper til signalstoffer som er en del av betennelsesprosessen, og er derfor med på å styre denne prosessen. DHA finner vi mye av i hjerne, hjerte og øye. DHA er derfor grunnleggende for at hjernen, nervesystemet og synet skal fungere optimalt.

Eikosanoider er viktige signalmolekyler som produseres i kroppen ved hjelp av omega-3 og omega-6 fettsyrene. De har viktig biologisk effekt på ulike celletyper, f.eks. påvirker glatt muskulatur, hemmer eller stimulerer sammenklebingen av blodplater, sammentrekker og utvider blodkar, innvirker på blodtrykket. De dannes raskt og har kort levetid. Eikosanoider er en samlebetegnelse for flere stoffer, f.eks. prostaglandiner, tromboksaner, prostasykliner og leukotriener. Utgangspunktet for eikosanoidene er enten arakidonsyre (omega-6) eller eikosapentaensyre (omega-3-EPA).

Prostaglandinene påvirker kroppens immunsystem. De er også viktige når det gjelder styringen av hormonenes aktivitet

Omega 3 hjelper kroppen med å produsere de gode eikosanoidene. Omega 6 hjelper kroppen å produsere de dårlige.

Effekten av de gode: Effekten av de dårlige: 
* Hemmer at blodplatene klistrer seg sammen * Fremmer klebrige blodplater
* Utvider blodårene (som påvirker blodtrykket) * Fremmer betennelse i kroppen
Reduserer betennelse i kroppen * Stimulerer celledeling
* Virker smertestillende * Kan øke smerte

De gode eikosanoidene har vi bruk for til hverdags og de dårlige har vi bruk for når kroppen er i krisesituasjon.

Fettforbrenning

I tillegg til alle helsefordelene og de gunstige effektene som vi har har vist til ovenfor, så har omega 3 også en gunstig effekt på fettforbrenningen vår. Omega 3 påvirker hormoner som styrer fettlagring og bidrar til at blodet flyter lettere i kroppen, noe som kan føre til at forbrenningen øker når du trener. Omega 3 fettsyrene DHA og EPA aktiverer også gener som styrer nedbrytning av fett, samtidig som de hindrer de genene som styrer fettdannelse.Omega 3 har også vist seg å kunne bidra til en økt proteinsyntese, noe som er viktig for muskelvekst.

Zinzino balanseolje

Zinzino balance olje har tre ingredienser: Omega 3 (EPA og DHA 2:1), Kaldpresset Jomfruolje fra oliven og vitamin D. Denne unike blandingen viser seg å gi en høyere opptaksevne enn fiskeolje i konsentrert form. Det interessante med olivenoljen er at den inneholder store mengder med polyphenoler som er vist å ha samme antioksidant effekt som antioksidantene i algen som fisken henter sine omega 3 fettsyrer fra, altså antioksidantene som beskytter omega 3 i kroppen til fisken. Så ved å tilsette denne olivenoljen som har et høyt innhold av polyphenoler, kan man innta større mengder EPA og DHA i form av olje enn ved konsentrert form.

Det gode med disse polyphenolene er at de også har en hel rekke helsemessige fordeler ved siden av å bare beskytte Omega 3 fra oksidasjon, men den forhindrer også LDL kolesterolet fra å oksidere. Det er faktisk oksidering av LDL kolesterol som skaper arteriosklerose (Plakkdannelser i blodårene) som kan løsne og skape blodpropp og i værste fall hjerteinfarkt. Den har også i seg selv anti-inflammatoriske egenskaper som er med på å dempe den kroniske inflammasjonen som pågår i kroppen.

Dr Paul Clayton har skrevet bok der han går igjennom all publisert forskning om Omega-3. Konklusjonen hans er like klar som den er sjokkerende: 

DE ALLER FLESTE OMEGA-3 TILSKUDD VIRKER IKKE!

Av alle de produktene det er forsket på er det kun Zinzino Balance Oil som effektivt og beviselig gjenoppretter kroppens ubalanse mellom Omega-3 og Omega-6. 

Dr. Paul Clayton er en klinisk farmakolog som i mange år har spesialisert seg på effektene av kjemiske stoffer i mat. Han var tidligere leder for komitéen for Mat og Helse ved Royal Society of Medicine og Assisterende Professor ved Oxford Brookes Universitet.

Plutselig hjertedød med for lav omega-3 indeks

En omega-3-indeks på mer enn 7–8 % er assosiert med omkring 90 % mindre risiko for plutselig hjertedød enn en indeks på under 4 %. I et materiale hadde 44 % av voksne som ikke tok tilskudd av omega-3, en indeksverdi på under 4 %. Hos 768 pasienter med akutt koronarsyndrom som ble sammenliknet med en kontrollgruppe, var oddsratio for sykdom gradvis økende med fallende omega-3-indeks.» Kilde: tidsskrift for den norske legeforening.

Det man vet er at man må innta 2,5 gram Omega 3 (DHA og EPA) for å oppnå en indeks på 8%. Det vil si at du må spise 100-150 gram fet fisk daglig for å få dette gjennom kosten. Gjør du dette så trenger du ikke tilskudd for å oppnå riktig innhold av omega 3 i blodet. Du kan finne et stort utvalg tilskudd av omega 3 gjennom bl.a tran, trankapsler og krilloljer, som jo selger som varmt hvetebrød i Norge. 5 ml tran, som er maks anbefalt dose gir 1 gram Omega 3 pr dag, altså ikke nok til å havne på 2,5 gram totalt for de fleste. Trankapsler og krillolje faller i samme kategori.

Men er det ikke bare å ta mer tran da?

Dessverre er det ikke så enkelt da DHA og EPA er langkjedede (over 20 karboner lange) fettsyrer med flere dobbeltbindinger som gjør de veldig utsatte for oksidasjon (Nedbrytning). Og inntas dette i for store mengder konsentrert (uten beskyttelse av antioksidanter) vil de bli ødelagt og ikke tatt opp, eller i verste fall tatt opp i oksidert tilstand, som er skadelig for kroppen. Så derfor anbefales man kun 5 ml tran. (Kilde : Out of the fire av Paul Clayton)

Hjerte og kar

Optimal tilførsel av omega-3 er også svært gunstig for hjertet. Omega 3 kan senke konsentrasjonen av triglyserider i blodet med hele 65%, dvs. mer effektivt enn noe medikament og uten bivirkninger. De kan forhindre livstruende hjerterytmeforstyrrelser og dermed senke risikoen for plutselige dødsfall utløst av hjerteinfarkt. Videre virker de lett blodfortynnende ved at de gjør blodplatene mindre klebrige. Dermed synker risikoen for blodpropper som forårsaker hjerteinfarkt og hjerneslag.

Ledd

Omega 3 har vist seg å ha anti-inflammatoriske effekter som kan bidra til å dempe betennelser og gi redusert stivhet. Spesielt har dette vist seg å være gunstig for personer med revmatiske plager som artrose, leddgikt, fibromyalgi og Bekhterevs sykdom.

Hjernefunksjon

Barndom og alderdom er to kritiske og sårbare perioder i livet, der tilstrekkelig inntak av marint omega-3 i form av EPA og DHA er grunnleggende for god hjernefunksjon. I disse periodene forbindes mangel på omega-3 med lærevansker, hukommelsessvikt og humørsvigninger.
Kliniske studier viser at kognitive evner forbedres med økt inntak av anti-inflammatorisk omega-3 EPA og DHA.

Psykisk helse

Depresjon og angst er lidelser som flere og flere sliter med. Depresjon kan øke risikoen for dødlighet og er spesielt forbundet med hjerneslag hos menn. Statistikk viser også at deprimerte personer har en 4 ganger så høy risiko for å utvikle hjerteinfarkt. Seretonin er en nervotransmitter i hjernen som får oss til å føle oss vel og avslappet. Lave nivåer av EPA er forbundet med lave verdier av serotonin. Omega 3 har i studier vist seg å ha å gunstig effekt på psykiske lidelser som depresjon, vinterdepresjon, angst og bipolar lidelse.